Akcja zorganizowana z okazji 100-lecia niepodległości Polski dla uczniów naszej szkoły.

Akcja przeznaczona jest dla oddziałów zerowych oraz uczniów klas 1-8. Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z zaproponowanymi tematami:

1. Odziały zerowe i klasy 1-3 - Polskie symbole narodowe.

2. Klasy 4-8 - Godło Polski na przestrzeni wieków.

Praca plastyczna:

- rozmiar i technika wykonania pracy - dowolne,

- praca może być wykonana indywidualnie, w parach lub w grupach.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej w listopadzie 2018 r.

Prace należy dostarczyć do sali nr 13 lub do szkolnego nauczyciela plastyki do 31.10.2018 r.

Zapraszamy do udziału.