Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klas pierwszych SP na rok szkolny 2021/2022 określa:

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Obwód Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie:
Obwód SP21